Pangstart for FAKS i Tromsø

Pangstart for FAKS i Tromsø

Publisert av FAKS Redaksjon den 10.11.20. Oppdatert 10.11.20.

Bildet viser lokallagsleder Jarl-Roar Simonsen, PR-ansvarlig Gaute Myhren Kornberg, sammen med FAKS-medlemmene Christer Sollie og Karl Tobias Hansen på Ølhallen i Tromsø. (Foto: FAKS Tromsø)

Jarl-Roar Simonsen er nybakt leder i det yngste og hittil nordligste lokallaget i Foreningen for alle konservative studenter. Det hele begynte da han på eget initiativ hang opp noen flygeblad på universitetet for å finne ut om det var flere som var interessert i å diskutere politikk og idéer fra et konservativt ståsted.

- På det første uformelle oppstartsmøtet var det 11 personer som møtte opp på Ølhallen. Det var enda flere som viste interesse for arrangementet, men som av forskjellige årsaker ikke kunne komme.

 Hvordan var stemningen på den første samlingen?

Samtlige ga uttrykk for at dette var et flott opplegg, å kunne samles på denne måten for å diskutere perspektiver som vanligvis ikke tas opp i akademia. Vår opplevelse var at det er behov for et slikt forum, så da bestemte vi oss for at det var grunnlag for å etablere lokallaget mer formelt og få på plass et styre og så videre.

 Hva er planene for FAKS Tromsø fremover?

Det er klart at COVID-restriksjonene setter litt begrensninger, men vi har planer om å gjennomføre et foredrag om forholdet mellom herremote og konservatisme. Vi kommer også til å dele ut FAKS’ nye tidsskrift Føniks som et ledd i å markedsføre FAKS i Tromsø.

Ønsker du å starte et lokallag av FAKS ved ditt studiested eller finne ut om det allerede er FAKS-initiativ i din by? Send en e-post til faks.norge@gmail.com.