Om liberalismens fall

Om liberalismens fall

Publisert av FAKS Oslo den 09.11.20.
Lesesirkel med FAKS

"De som tjener mest på liberalismen, er de som er rotløse, som er villige til å legge fra seg plikter overfor sine foreldre, sine barn, sin familie, tradisjonen... Det har å gjøre med kjernen i liberalismen, og dens definisjon av frihet."

Why Liberalism Failed av Patrick Deneen ble gjennomgått og reflektert rundt i en oppsummerende podkast, som avslutning på høstens lesesirkel, der vi har diskutert ett kapittel hver uke. Nybakte ledere og grunnleggere av FAKS' nye lokallag i Tromsø og Telemark deltok via Zoom.

Vil du være med på neste lesesirkel? Send epost til faks.oslo@gmail.com!