Norsk nasjonal bevissthet i dansketiden

Norsk nasjonal bevissthet i dansketiden

Publisert av FAKS Oslo den 05.08.19. Oppdatert 03.11.19.

Torsdag 31. oktober arrangerer vi foredrag nr. 3 i serien om den norske nasjonens røtter, tilblivelse og utvikling. 

Professor emeritus i historie ved Universitetet i Oslo, Øystein Rian, foredrar om nordmenns identitet i unionstiden med Danmark. Han vil utfordre forestillingen om at den norske nasjonen ble konstruert på 1800-tallet ved å vise til mange kilder fra dansketiden som dokumenterer at nordmenn hadde en sterk identitet som et eget folk, selv om vi var underlagt Danmark.

Norge var en del av den danske staten, men hadde likevel status som historisk nasjon, og det var vanlig å snakke om “gamle Norge”, i motsetning til våre dagers snakk om “den unge nasjonen”.

Skriftlige ytringer på 1500-tallet røper en sår nostalgi over at Norge hadde mistet sin selvstendighet, og forfatterne lengtet tilbake til den store fortiden da Norge var sterkt og fritt. Denne nostalgien forsvant aldri i de følgende århundrene. 

Den norske nasjonalstaten som ble utviklet på 18- og 1900-tallet var annerledes enn middelalderstaten, men ble bygget opp i og av en gammel nasjon.

Sted: Universitetet i Oslo, Eilert Sundts hus, Auditorium 2
Tid: Dørene åpner kl. 18:00. Foredraget begynner kl. 18:30.