Norges røtter

Norges røtter

Publisert av FAKS Oslo den 13.07.19. Oppdatert 21.04.20.

Høsten 2019 arrangerte FAKS Oslo en serie på fire foredrag om den norske nasjonens røtter, tilblivelse og utvikling.

Torsdag 17. oktober: Historiker Sturla Ellingvåg holdt foredrag om hvordan forutsetningene for nasjonen ble lagt i forhistorisk tid.

Torsdag 24. oktober fikk vi besøk av dr. scient. Christian Anton Smedshaug, som snakket om hvordan Norge ble samlet til ett rike i vikingtiden. Han satte den norske rikssamlingen i et europeisk perspektiv og argumentere for at Norge kanskje er den eldste nasjonen i Europa.

Torsdag 31. oktober foredro professor emeritus i historie ved Universitetet i Oslo, Øystein Rian, om nordmenns nasjonale bevissthet i unionstiden med Danmark, og hvordan denne holdt seg i hevd selv om vi var underlagt Danmark.

Torsdag 14. november fortalte sivilingeniør, skribent og forfatter Bjørn Are Davidsen om kristendommens betydning for formingen av den norske nasjonen. Han kom også inn på hvordan norske skolebøker tegner et feilaktig bilde av kristendommen, og påviste mange faktafeil.