Julebord med foredrag om juletradisjonen

Julebord med foredrag om juletradisjonen

Publisert av FAKS Oslo den 05.08.19. Oppdatert 07.11.19.

Foredraget tar for seg de ulike formene for julefeiring i Skandinavia, fra de første sporene av soldyrkelse i førkristen tid til nåtidens kommersielle feiring med julenisse fra Coca Cola. Det vil fokuseres på feiringens ulike utforminger og hvilke trosoppfatninger og symbolbetydninger som lå bak skikkene i de ulike tidsperiodene. Det vil bli drøftet hvilke påvirkninger andre vinterfester kan ha hatt på våre juletradisjoner og hvor gamle de ulike skikkene vi har i dag er. Er nissens opprinnelse førkristen eller kristen, eller begge deler? Hvilke funksjoner julefeiringen har hatt i samfunnet vil også bli gjennomgått, f. eks. hvordan den har styrket samhold i ulike grupper og institusjoner gjennom tidene.

Torsdag 12. desember kl. 18:00.
Bindende påmelding her.