Fosterdiagnostikkens etikk

Fosterdiagnostikkens etikk

Publisert av FAKS Oslo den 05.08.19. Oppdatert 12.11.19.

Foredrag v/ Morten Magelssen, lege og førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo.

Både fagfolk, politikere og feminister ivrer for å utvide det offentlige tilbudet om fosterdiagnostikk til å gjelde alle gravide. Men er det en god idé? Morten Magelssen viser at det både er dårlig medisin og tvilsom etikk. Finnes det medisinskfaglig grunnlag for å undersøke friske gravide? Kan det som selges inn som økt valgfrihet gi opphav til en ny tvang, der alle vordende foreldre må ta stilling til om de ønsker «kvalitetskontroll» av sitt barn? Vi som samfunn må ta stilling til hva vi vil med fosterdiagnostikken. Hva vi bestemmer oss for nå vil få konsekvenser for hvordan fremtidens mer avanserte fosterdiagnostikk vil bli brukt.


Sted: Universitetet i Oslo, Eilert Sundts hus, Auditorium 2
Tid: Mandag 11. november. Dørene åpner kl. 18:00, foredraget begynner kl. 18:30.

Arrangementet blir strømmet direkte på www.konservativestudenter.no