FAKS-foredrag vekker reaksjoner

FAKS-foredrag vekker reaksjoner

Publisert av FAKS Oslo den 04.09.19. Oppdatert 27.09.19.

I morgen torsdag 5. september arrangerer FAKS Oslo foredraget “Den nye kjønnskampen - problemet med radikal kjønnsideologi”, med Espen Ottosen, informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband. FAKS Oslo er blitt gjort oppmerksomme på at noen av Ottosens meningsmotstandere kommer til å gjennomføre en fredelig og UiO-godkjent markering i forbindelse med foredraget.

Vi i FAKS Oslo ønsker å fremme meningsmangfold på Blindern og ved andre utdanningsinstitusjoner i Oslo, og bidrar til dette blant annet ved å invitere foredragsholdere som ikke blir invitert av andre studentforeninger. FAKS har som uttalt formål å være et fristed for politisk diskusjon, all den tid vi anser uhildet meningsutveksling å være en nødvendig forutsetning for et velfungerende demokrati, for ikke å snakke om et velfungerende universitet. Etter vårt syn er det bare gjennom uenighet vi kan belyse alle sider ved de avgjørende spørsmålene i vår tid.

På vegne av FAKS Oslo vil jeg derfor ønske alle - både Ottosens meningsfeller og meningsmotstandere - hjertelig velkommen til å delta i fredelig og respektfull meningsutveksling torsdag 5. september kl. 18:00 i Eilert Sundts Hus på Blindern.

 

Petter Kirkeholmen
Leder for FAKS Oslo