Den nye kjønnskampen

Den nye kjønnskampen

Publisert av FAKS Oslo den 05.08.19. Oppdatert 27.09.19.

Problemet med en radikal kjønnsideologi
Foredrag v/ Espen Ottosen.

På få år har spørsmålet om kjønnsidentitet – gjerne koblet til debatter om endring av juridisk kjønn og transpersoners rettigheter – inntatt en sentral plass i norsk samfunnsdebatt. Dette foredraget analyserer hva som ligger til grunn for den radikale kjønnsideologien som innebærer at kjønn løsrives fra biologiske realiteter og utelukkende gjøres til et spørsmål om selvdefinering. Særlig vil foredragsholderen diskutere forholdet mellom å ivareta behovene til en liten og sårbar minoritet opp mot problemet med å foreta en radikal omdefinering av samfunnets kjønnsforståelse.

Sted: Universitetet i Oslo, Eilert Sundts hus, Auditorium 2
Tid: Torsdag 5. september. Dørene åpner kl. 18:00, foredraget begynner kl. 18:30.