Tilbake til album-oversikt

Nasjonen Norge

Høsten 2019 arrangerte FAKS Oslo en serie på fire foredrag om den norske nasjonens røtter, tilblivelse og utvikling. Se Artikler i menyen for detaljer.